Show History

曾為以下團體/場地表演魔術

東灣莫羅瑞學校
愉景灣(離島婦聯)
藝穗會(Magic At the fringe)
中國五礦香港控股有限公司
科技大學
滙豐銀行
小白鷺餐廰
滙展維景餐廰
女童軍嘉年華會
屯門社會服務署
聯校科學展閉幕典禮
澳門市政局
靈糧堂幼稚院
真光小學
中華聖潔會靈風中學
大澳大會堂
黃達道小學
伊利沙伯中學舊生會小學分校
聖公會青衣村何澤芸小學
銘賢書院
房屋署團契
大埔富善村基正小學
鯉魚門循道衛理幼稚園
宣道會陳朱素華紀念中學
基督教宣道會屯門堂家庭服務處興耀服務中心
聖公會荊冕堂青衣幼稚園
聖公會基督顯現堂
伸手助人協會
工業福音團契 元朗惠群天地
平安福音堂
美國會所
慧因中學
奧海城一期(維港灣長者中心)
中華基督教會元朗堂周宋主愛青年中心
聖多馬堂
La villa
康傑幼稚園
禧年小學
主恩小學
德福廣場
耀道中學
梁省德中學
西寶城商場
慧景軒會所
各教會福音、中小學幼稚園及慶典聚會等